Školení
personálu

Zajistíme vyšší profesionalitu, sebevědomou prezentaci a vylepšíme znalost vín vašeho personálu.